Sdružení pro podporu integrace do EU - EUVIET


Přejdi na obsah

03.03.2011

PORADNA VIET

Thẻ xanh da trời

 

Qui chế cư trú mới với mục đích làm việc ở những vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao- gọi là thẻ Xanh da trời

Luật mới áp dụng qui chế cư trú mới giành cho thời gian cư trú lâu dài liên quan tới việc đảm nhiệm công tác ở những vị trí có trình độ nghiệp vụ cao. thẻ Xanh da trời tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú và đồng thời làm việc, nghĩa là người ngoại quốc không cần phải có giấy phép lao động riêng.

 

Các vấn đề liên quan tới việc yêu cầu cấp thẻ Xanh da trời và thủ cấp

Người nước ngoài có quyền đề nghị được cấp thẻ Xanh da trời, nếu như có ý định lưu trú trên lãnh thổ trong thời gian nhiều hơn 3 tháng và sẽ làm việc trong những vị trí lao động đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, mà theo luật về lao động có thể cho phép người nước ngoài, không phải công dân Liên minh châu Âu, được đảm nhiệm.

 

Để được coi có trình độ chuyên môn cao nghĩa là đã tốt nghiệp đào tạo đại học chính thức hay đào tạo chuyên ngành cao học, với thời gian tối thiểu từ 3 năm trở lên.  

Người nước ngoài nộp đơn đề nghị cấp thẻ Xanh da trời tại cơ quan đại diện ngoại giao và trong những trường hợp lựa chọn thì có thể trên lãnh thổ tại bộ Nội vụ.

Kèm theo đơn, người nước ngoài có nghĩa vụ xuất trình hợp đồng lao động được ký với thời hạn tối thiểu một năm và chứng từ khẳng định trình độ chuyên môn cao.

 Một trong những điều kiện để cấp thẻ Xanh da trời có cái gọi là đánh giá mức lương- trong hợp đồng lao động phải ghi rõ lương tháng hoặc cả năm chưa tính thuế tối thiểu phải ở mức 1,5 lần lương trung bình chưa tính thuế hàng năm (mức lương bình quân sẽ căn cứ vào qui định theo Thông tư của bộ Lao động và các vấn đề xã hội ban hành mỗi năm một lần).

 Thẻ Xanh da trời được cấp với thời hạn nhiều hơn 3 tháng so với thời gian có giá trị trong hợp đồng lao động được ký, nhưng nhiều nhất là 2 năm. Thẻ Xanh da trời có thể gia hạn.

 Thay đổi công ty hay vị trí làm việc của người có thẻ Xanh da trời, trong vòng hai năm đầu tiên cư trú trên lãnh thổ phải được sự đồng ý từ trước của bộ Nội vụ.

 Người có thẻ Xanh da trời sau 5 năm cư trú trên lãnh thổ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có thể nhận được quyền vĩnh trú/ qui chế người có cư trú dài hạn trong liên hiệp châu Âu, trong khi đó 2 năm cuối phải cư trú như người có thẻ Xanh da trời trên lãnh thổ Cộng hoà Séc. Thời gian cư trú bằng thẻ Xanh da trời tại các nước thành viên Liên minh châu Âu khác cũng được tính gộp vào thời hạn 5 năm này.

Người có thẻ Xanh da trời và các thành viên trong gia đình của người đó được phép đoàn tụ gia đình mà không cần phải có thời gian tạm trú tối thiểu trước đó trên lãnh thổ theo qui định, nghĩa là ngay lập tức.

EUVIET | CÍLE SDRUŽENÍ | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRÁCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku