Sdruen pro podporu integrace do EU - EUVIET


Pejdi na obsah

05.11.2010

PORADNA VIET

Nov strnka 1

Cu hỏi cho EUVIET cố vấn

 

Ti là người nước ngoài, từ Việt Nam sang CH Sc cch y chưa lu. ã nhiều lần ti ứng trước vấn ề khng biết c nên k hợp ồng, mà chỉ viết bằng tiếng Sc nên ti hoàn toàn khng hiểu. Liệu những hợp ồng như vậy c gi trị khng?

 

Ngày càng tng con số những người di cư ra nước ngoài vì cng việc, học tập hay oàn tụ. Tất nhiên nhiều khi xảy ra, là người di tr khng ni ược thứ tiếng ở ất nước mà mình tới, bởi ơn giản là khng cần thiết. Nhiều khi quan hệ ối thoại theo khả nng của mình bằng ngn ngữ khc. Phức tạp chỉ xảy ra, khi người nước ngoài buộc phải k kết hợp ồng bằng ngn ngữ mà mình khng hiểu, v dụ tiếng Sc. Vậy giải quyết tình huống như vậy bằng cch nào?

 Chng ta hãy hình dung một v dụ. Người ngoại quốc ến Cộng hoà Sc với mục ch du học tại trường tư thục ở y, nhưng nhà trường khng bảo ảm cho sinh viên chỗ ở. Nghĩa là người này cần phải thuê cn hộ, hay t ra là gian phòng với cng trình phụ. Chủ sở hữu của một bất ộng sản chào mời người nước ngoài cn hộ phù hợp, nhưng dĩ nhiên, là hợp ồng nhận ược viết bằng tiếng Sc, mà mình hoàn toàn khng hiểu. Trước khi k hợp ồng, người nước ngoài dịch hợp ồng sang tiếng Anh, trong khi ngn ngữ mẹ ẻ lại khc biệt với Anh ngữ. Biện php này liệu c ng nguyên tắc?

 Ngay mở ầu cần phải nhắc tới, rằng luật dn sự hoàn toàn khng nhắc tới khi niệm ngn ngữ, mà n ược sử dụng trong hợp ồng. Chng ta cũng ồng thời thử xc minh, trong trường hợp nào thì theo luật lệ Sc hiện hành những hợp ồng như ni ở trên ược coi là hợp lệ, khi nào thì bị coi là hoàn toàn khng c gi trị, nghĩa là khng hợp lệ, và khi nào thì tương ối khng hợp lệ, nghĩa là c gi trị cho tới khi một bên khiếu nại chỉ ra sự khng hợp lệ của n.

 Trước hết, chng ta quan tm tới vấn ề, là qui ịnh php l của chng ta òi hỏi như thế nào về hình thức hợp ồng. Hợp ồng là thủ tục php l song phương, trong ni tới hai trch nhiệm php l tương hỗ. ể trch nhiệm php l c hiệu lực nhiều khi luật php òi hỏi hình thức ặc biệt (thể loại vn bản viết, hình thức ng k trưởng khế) hay thoả thuận giữa cc bên liên quan. Hợp ồng bao giờ cũng c hai trợ từ cơ bản. là nội dung và hình thức. Nội dung hợp ồng hình thành cho cc bên nghĩa vụ và quyền lợi thoả thuận, còn hình thức thì v dụ khng chỉ là dạng iện tử, vn bản viết hay ni miệng, mà ồng thời còn cả hình thức hợp ồng mua bn, hợp ồng tặng quà, v.v...Như vậy nghĩa là ngn ngữ nằm ở nhm php l hình thức của hợp ồng, bởi n chỉ là phương tiện trung gian, thể hiện nội dung hợp ồng. Nếu như ta lấy l lẽ p dụng vào trường hợp v dụ của mình, chng ta thấy, rằng luật php khng òi hỏi cho việc k kết hợp ồng phải bằng hình thức tiếng Sc hay ngn ngữ nào khc, nếu như cc bên liên quan trong hợp ồng khng thoả thuận việc soạn thảo hợp ồng bằng thứ ngn ngữ cụ thể. ể cụ thể chng ti nêu ra, rằng theo luật thì hợp ồng thuê cn hộ c nghĩa vụ thể hiện bằng hình thức vn bản. Yêu cầu nữa, mà luật dn sự òi hỏi cho cc trch nhiệm php l hình thành hợp ồng, là ạt chất lượng nhất ịnh cho cc trch nhiệm php l nêu ra. Hợp ồng hình thành những trch nhiệm php l ề xuất trong hợp ồng và trch nhiệm php l chấp nhận ề xuất . Theo iều 37 mục 1. luật dn sự thì trch nhiệm php l phải thực sự tự do và nghiêm tc, chắc chắn và rõ ràng; nếu khng sẽ v gi trị.

 Trch nhiệm thực sự tự do nhìn chung ược hiểu là ch tự do c nhn thực hiện trch nhiệm php l (trong v dụ của chng ta là nội dung ề nghị trong hợp ồng và sự chấp nhận n). C nhn khng bị bắt buộc thực hiện trch nhiệm php l bởi bất kỳ ai và iều gì. ch nghiêm tc ược hiểu là muốn c nhn thực sự muốn thực hiện trch nhiệm php l và chịu trch nhiệm về hậu quả php luật. Chắc chắn và rõ ràng liên quan ến việc thể hiện ch. Sự rõ ràng xuất pht ở việc bày tỏ chnh xc nội dung nhiệm vụ, trong vấn ề sử dụng phương tiện thuật ngữ php l, nhiệm vụ rõ ràng thì sau c thể qui ịnh nội dung trch nhiệm php l. Bởi c thể xảy ra, là khi tun thủ cc qui tắc ngữ php và thuật ngữ php l trung gian chng ta chẳng thể hiểu gì về trch nhiệm php l, nội dung thực sự thế nào, ai phải thực hiện bổn phận gì. Trong trường hợp của chng ta sự rõ ràng và dễ hiểu khng ng vai trò gì. Chng ta dự tnh, là hợp ồng viết bằng tiếng Sc rõ ràng và dễ hiểu, phức tạp lớn nhất nằm ở chỗ, là hợp ồng soạn thảo bằng ngn ngữ mà sinh viên ngoại quốc khng hiểu. Nghĩa là sẽ ng quan tm hơn tìm hiểu ch nghiêm tc khi k hợp ồng thuê và tnh tự do của n. Những gì liên quan tới tnh nghiêm tc, cn cứ vào tình hình và nhu cầu của người ngoại quốc chng ta khng thể nh gi, rằng ịnh k hợp ồng thuê vì ùa cợt. Những thực tế này rất kh chứng minh nhất là với cc hợp ồng bằng vn bản, mà hợp ồng thuê nhà cần bắt buộc phải c. Dĩ nhiên tình hình sẽ phức tạp hơn với ch tự do. Nếu chng ta hình dung, rằng người ngoại quốc k bản hợp ồng mà tự mình khng hiểu, thể hiện ở chỗ, rằng chắc là rất cần thiết k hợp ồng, nghĩa là nằm ở vị thế àm phn thứ yếu và hợp ồng thuê ơn giản là bắt buộc phải k, ể c chỗ ở. Trong tình trạng như vậy chng ta c thể gọi là khẩn cấp. Theo iều 49 luật dn sự người tham gia, mà k hợp ồng trong tình thế khẩn cấp và với những iều kiện bất lợi rõ ràng, c quyền rt lui khỏi hợp ồng. Hợp ồng thuê nhà ược soạn thảo bằng ngn ngữ khc, mà một bên khng hiểu, như vậy cho thấy rằng chắc một bên ở vào tình thế khẩn cấp. Nhưng tình trạng này khng làm cho hợp ồng mất gi trị, và kể cả khi tương ối, nghĩa là cn cứ vào khiếu nại của bên bị thiệt thòi. Với người ngoại quốc của chng ta, thì ở y tồn tại cơ hội c thể rt lui khỏi hợp ồng, vì với anh ta hợp ồng c những bất lợi rõ ràng.

 Khi xem xt hợp ồng ược viết bằng ngn ngữ, mà một bên khng hiểu, chng ta ồng thời cũng khng ược quên phương diện ạo ức tử tế. Trch nhiệm php l mà tri ngược với ạo ức tốt là hoàn toàn v gi trị. Trong tình huống như vậy c thể coi là tri ngược với chuẩn mực ạo ức?  ạo ức tử tế là gì? ạo ức tốt là tổng hợp lun l, xã hội tn trọng và nguyên tắc ược cng nhận, mà việc tun thủ n nhiều khi ược bảo ảm bằng cả qui ịnh php l, sao cho mỗi hành vi ều nằm trong khun khổ nguyên tắc ạo ức chung của xã hội dn chủ.

 Phương diện cuối cùng mà chng ta cần cn nhắc, là trường hợp khi người ngoại quốc k hợp ồng do nhầm lẫn. y là ni ến tình thế, khi người sinh viên nước ngoài k hợp ồng thuê nhà và trong khi ược thuyết phục về nội dung của n khc i, bởi vì anh ta ã bị dịch sai sang ngn ngữ mà mình hiểu. Tình huống này nằm trong qui ịnh của iều 49a luật dn sự và hợp ồng thuê nhà hoàn toàn khng c gi trị. Trch nhiệm php l khng c gi trị, nếu như c nhn àm phn ã thực hiện trong sự nhầm lẫn, bắt nguồn từ thực tế, là với anh ta thực sự mang tnh quyết ịnh, và người, mà ặt ra trch nhiệm php l này, ã gy ra sự nhầm lẫn hay ã phải biết về iều . Trch nhiệm php l cũng khng c gi trị, nếu như sự nhầm lẫn ấy ược người cố tình tạo ra. Nhầm lẫn trong ộng cơ trch nhiệm php l khng c gi trị khng thực thi.

 By giờ chng ta tìm hiểu, rằng tự thn việc k hợp ồng bằng ngn ngữ, mà một bên khng hiểu, khng gy ra hậu quả làm những hợp ồng như vậy mất hết gi trị. Bởi nội dung hợp ồng ã ược dịch cho bên khng hiểu tiếng, thể hiện bằng vn bản cng bố nội dung những iều kiện hợp ồng ã thoả thuận. Nhưng cc thức k kết hợp ồng này c thể em lại rất nhiều phiền toi cho cả hai bên. Nhất là những tranh cãi sau của cc bên, xem liệu hợp ồng ã ược dịch chnh xc cho người ngoại quốc hay khng, c thể sẽ hết sức kh chịu. Vì thế chng ti khuyên, khi k hợp ồng với người khng hiểu tiếng Sc, nên soạn thảo bằng hai ngn ngữ, với thoả thuận ghi trong hợp ồng, qui ịnh ngn ngữ nào ược ưu tiên trong trường hợp xảy ra sai lệch bản dịch nội dung hợp ồng.

EUVIET | CLE SDRUEN | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapovn strnky


Zpt na obsah | Zpt na hlavn nabdku