Sdruen pro podporu integrace do EU - EUVIET


Pejdi na obsah

14.09.2010

PORADNA VIET

Nov strnka 1

LÀM SAO Ể TRNH RƠI VÀO TÌNH THẾ BẤT HỢP PHP

 

1)TUN THỦ CC QUI ỊNH PHP L:

Một số người nước ngoài c kế hoạch, là sẽ ở lại CH Sc bất hợp php và iều này ti ã nhận thấy. Nhưng nhiều người ngoại quốc v tình bị rơi vào tình trạng phiền toi vì cư tr. Nhiều khi chỉ vì khng ể tới một số nghĩa vụ với php luật (như phải nộp ơn ề nghị ra hạn cư tr muộn nhất là 14 ngày trước khi giấy php hết hiệu lực, nghĩa vụ phải c bảo hiểm y tế). C khi nảy sinh phức tạp vì người ngoại quốc vi phạm qui ịnh nhiều lần, mặc dù chỉ là những hình thức tưởng như rất nhỏ mọn (làm việc thuê cho người khc hay ở những nơi cần phải c giấy php lao ộng; trong khi nhiều khi lấy ược giấy php lao ộng cũng tương ối ơn giản). ồng thời cũng rất quan trọng, là người ngoại quốc lun phải c giấy tờ tuỳ thn i ường: nếu như n bị hết thời hạn hay bị thất lạc, cần phải ề nghị nhà nước của mình cấp giấy tờ mới hay yêu cầu cảnh st ngoại kiều cho giấy thng hành. ặc biệt những trường hợp hay xảy ra phiền phức, là khi người nước ngoài ể người khc giải quyết thủ tục giấy php cư tr hộ (chur thuê lao ộng, mi giới), nhưng họ lại khng làm và thế là người ngoại quốc rơi vào tình thế bất hợp php.

 Nhiều phiền phức lẽ ra c thể ngn chặn dễ dàng, nếu như người nước ngoài kiểm tra cẩn thận việc tun thủ những nghĩa vụ php luật của mình và khng phiêu lưu một cch v ch.

 

2) BẢO ẢM Ể SAO CHO VIỆC NHẬN THƯ TN NHÀ NƯỚC KHNG BỊ TRỤC TRẶC

ể ối thoại với cc cơ quan cng quyền, kể cả cảnh st ngoại kiều, iều rất quan trọng, là người ngoại quốc phải thu xếp sao cho khng bị thất lạc cc thư tn nhà nước (giấy triệu tập, cng vn cc quyết ịnh). Nghĩa là cần phải c ịa chỉ, nơi mà cc thư tn bảo ảm chắc chắn nhận ược. ịa chỉ này khng nhất thiết phải là ịa chỉ mà người nước ngoài ng k cư tr: theo iều 19 iểm 3 của qui ịnh hành chnh, người nước ngoài c thể ưa ra bất kỳ ịa chỉ nào. Nghĩa là c thể là ịa chỉ người quen hay luật sư hoặc tổ chức nào . Nếu như việc chuyển thư tn tới tận tay gặp kh khn, một số tài liệu cng vn c thể ược gửi theo ci gọi là chuyển bổ xung hay chuyển bằng thng bo cng khai (như trên bảng tin của cảnh st ngoại kiều), mà tin này chưa chắc người nhận sẽ biết ến. Từ sau này thường xảy ra phức tạp lớn.

 

3) KHNG K BẤT KỲ THỨ GÌ MÌNH KHNG HIỂU

Nếu người nước ngoài khng hiểu hồ sơ nhất ịnh nào , thì khng ược php k n và phải ể cho ai tin cậy dịch hay phải bằng vn bản. Bởi ở v dụ c thể viết, là tự bỏ khả nng khiếu nại. Nếu như cơ quan cng quyền bắt buộc k vào hồ sơ nào với l do, là cần c chứng nhận ã nhận tài liệu này, thì người nước ngoài c thể viết bằng tiếng mẹ ẻ trước chữ k: ti chỉ cng nhận ã nhận tài liệu này. Cũng c thể làm như vậy cả trước toà, nếu như người nước ngoài phải k vào biên bản phiên toà xử mà mình khng hiểu- bởi cả trong cũng c thể c dòng chữ, rằng tự bỏ khả nng khiếu nại.

 

4) BAO GIỜ CŨNG KHIẾU NẠI NHỮNG QUYẾT ỊNH BẤT LỢI CHO MÌNH

Người nước ngoài khng bao giờ ược tin vào lời cc cng chức hay cả quan toà, rằng c khiếu nại cũng v ch và rằng ừng c làm phiền toi thêm và hãy từ bỏ quyền khiếu nại. Nếu như người nước ngoài làm iều , thì tất cả cc biện php thay ổi trong tương lai sẽ khng thể thực hiện ược. C thể òi hỏi quyền lợi ở những cơ quan c thẩm quyền, thường sau này khng thể lật lại những quyết ịnh ã c hiệu lực, mặc dù n c thể rõ ràng tri php luật.

 

5) C HỖ TRỢ PHP L TỐT

Nếu như c nguy cơ rơi vào tình thế bất hợp php, thì bao giờ tốt nhất cũng nên tìm hỗ trợ php l giỏi (hậu quả của cc bước php l tồi lắm khi c thể còn xấu hơn nhiều). Bởi hành ộng của cảnh st ngoại kiều nhiều khi khng tun thủ theo php luật và người ại diện php l c thể lưu họ về chuyện . Người ại diện php l c thể là luật sư, nhưng cũng cần phải ghi nhớ, là ại a số cc luật sư Sc khng mấy hiểu biết về luật di tr và người ngoại quốc c thể tiền mất tật mang. ại diện php l c thể là người khc, am hiểu về luật ngoại kiều, dĩ nhiên trong số này c rất nhiều kẻ lừa ảo. Ngoài ra việc hỗ trợ php l còn c của cả những ci gọi là tổ chức phi chnh phủ, mà một số tổ chức này chuyên về luật di tr. Phần lớn cc tổ chức này nhận kinh ph của cc nhà tài trợ nên thn chủ khng phải trả tiền. Cc bạn cũng c thể tìm thấy sự gip ỡ của tổ chức www.euviet.eu.

 

 Trong bất kỳ trường hợp nào, thì tốt nhất nên k hợp ồng về cung cấp hỗ trợ php l bằng vn bản và trong ghi rõ tất cả những iểm àm phn quan trọng (người ại diện php l sẽ làm gì, ến khi nào, và với gi bao nhiêu, v.v... ).

 

EUVIET | CLE SDRUEN | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapovn strnky


Zpt na obsah | Zpt na hlavn nabdku