Sdruen pro podporu integrace do EU - EUVIET


Pejdi na obsah

16.10.2010

PORADNA VIET

Nov strnka 1

 

Hỏi về oàn tụ gia ình, ngày 28/09/2010

 

Ti là cng dn Việt Nam với quyền cư tr vĩnh viễn tại CH Sc. Ti muốn hỏi về thng tin liên quan tới vấn ề oàn tụ gia ình. Ti muốn ưa vợ từ Việt Nam sang với mục ch oàn tụ gia ình. Tất cả những gì cần giải quyết? Xin cảm ơn về cu trả lời.

 

Trả lời sau y giành cho tất cả những ai quan tm tới vấn ề này.

 

Giấy php cư tr dài hạn với mục ch oàn tụ gia ình

 

Người nước ngoài c quyền yêu cầu cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch oàn tụ gia ình tại y, là chồng c giấy giấy php cư tr, trẻ em thành niên hay vị thành niên chưa ủ khả nng tự lập c giấy php cư tr là con

 

Người nước ngoài c giấy php cư tr trên lãnh thổ hay người nước ngoài ược cấp qui chế tị nạn ược luật ngoại kiều coi là người mang quyền oàn tụ gia ình. Người nước ngoài ể ược cho php oàn tụ gia ình, phải p ứng iều kiện ã cư tr trên lãnh thổ với thời gian tối thiểu 15 thng, nếu là oàn tụ vợ chồng thì mỗi người trong số họ ồng thời phải từ trên 20 tuổi.

 

 Người nước ngoài nộp ơn ề nghị cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch oàn tụ chung sống gia ình trên lãnh thổ tại cơ quan ại diện. Trong thời gian cư tr trên lãnh thổ với thị thực cư tr trên 90 ngày hay giấy php cư tr dài hạn ược cấp cho mục ch khc người ngoại quốc c thể nộp ơn cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch oàn tụ chung sống gia ình trên lãnh thổ tại cơ quan cảnh st ngoại kiều.

 Người nước ngoài nộp ơn ề nghị cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch chung sống oàn tụ gia ình khng cần iều kiện cư tr từ trước trên lãnh thổ bằng thị thực cư tr trên 90 ngày.

 Cùng với ơn ề nghị cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch chung sống oàn tụ gia ình người nước ngoài c nghĩa vụ xuất trình cc thủ tục sau y:

  • giấy tờ thng hành,
  • chứng từ bảo ảm nơi ở trong thời gian cư tr trên lãnh thổ,
  • 2 ảnh, iều này khng cần thiết, nếu như chụp ảnh người nước ngoài tại chỗ,
  • chứng từ khẳng ịnh mối quan hệ họ hàng; nếu là oàn tụ gia ình với người nước ngoài, ã ược cng nhận tị nạn, thì c thể chứng minh quan hệ họ hàng bằng hình thức tin cậy khc, nếu khng thể xuất trình chứng từ,
  • ồng của bố mẹ, hoặc người ại diện php l khc hay người bảo hộ với cư tr của trẻ em trên lãnh thổ, nếu như khng phải là chung sống oàn tụ gia ình với bố mẹ, người ại diện php l hay người bảo hộ,
  • tài liệu chứng minh, rằng tổng thu nhập gia ình sau khi oàn tụ sẽ khng thấp hơn tổng số

-          mức sống tối thiểu của riêng từng thành viên gia ình và

-          khoản tiêu chuẩn chi ph cao nhất về nhà ở ược qui ịnh cho mục ch trợ cấp nhà ở theo qui ịnh php l ặc biệt hay khoản mà người ngoại quốc chứng minh ược một cch tin cậy như khoản tiền thực sự sử dụng cho l do nhu cầu ở của gia ình.

 

Theo yêu cầu, người nước ngoài kèm theo ơn ề nghị cấp giấy php cư tr dài hạn vì mục ch chung sống oàn tụ gia ình còn phải c nghĩa vụ xuất trình:

  • chứng từ tương tự như trch lục danh bạ tội phạm CH Sc như tài liệu ể nh gi hành vi phạm tội do nhà nước mà người ngoại quốc là cng dn cấp hay cả nước, mà người nước ngoài trong vòng ba nm cuối cùng cư tr liên tục ở trong thời gian nhiều hơn 6 thng; thủ tục này c thể thay thế bằng cam oan danh dự trong trường hợp, là quốc gia khng cấp những hồ sơ như vậy; thủ tục này khng thể òi hỏi với người nước ngoài chưa ến 15 tuổi,
  • chứng nhận của bc sĩ, là khng mắc bệnh nguy hiểm; chỉ c thể yêu cầu xuất trình chứng nhận bc sĩ trong trường hợp c l do nghi vấn, rằng c mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Tổng thu nhập gia ình p ứng yêu cầu hãy tnh bằng cch, cộng cc mức sống tối thiểu của mọi thành viên gia ình với khoản chi ph tiêu chuẩn cao nhất về ở ược qui ịnh cho mục ch trợ cấp nhà ở theo qui ịnh php l riêng biệt hay khoản, mà người nước ngoài chứng minh một cch tin cậy là số tiền c l do thực sự ể chi ph cho vấn ề ở của gia ình và nhn lên số thng theo dự tnh của giấy php cư tr dài hạn.

 

Tài liệu chứng minh tổng thu nhập gia ình ược hiểu là chứng nhận của chủ thuê người về mức thu nhập bình qun cho một thng theo lịch, nếu là người làm thuê; hay bản sao tờ khai thuế của thời kỳ ã ng thuế vừa qua, mà trong cho thấy, rằng trong thời kỳ người ề nghị cấp thị thực ạt ược mức yêu cầu của mỗi thng theo lịch, nếu là người kinh doanh.

 

Trong cc trường hợp khc c thể chấp nhận coi là chứng từ chứng minh tổng thu nhập gia ình cả trch lục từ tài khoản mà người nộp ơn ề nghị ứng tên, trong c số tiền tương ứng với khoản phù hợp với thời gian dự tnh của giấy php cư tr dài hạn, hay bất kỳ loại giấy tờ nào khc chứng minh một cch tin cậy thu nhập của gia ình.

 

Trong trường hợp nộp ơn ề nghị cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch chung sống oàn tụ gia ình với người ngoại quốc, mà ã ược chấp nhận tị nạn, và tnh trong thời hạn ến 3 thng kể từ ngày quyết ịnh về chấp nhận tị nạn c hiệu lực php l, thì người ề nghị c nghĩa vụ kèm theo ơn chỉ cần hộ chiếu thng hành, hai ảnh và chứng minh mối quan thn nhn.

 

Người nước ngoài, mà ã ược cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch chung sống oàn tụ gia ình cn cứ vào ơn nộp ở cơ quan ại diện, c nghĩa vụ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ ch thn ến cơ quan cảnh st ngoại kiều khu vực ể nhận thẻ cư tr. Liên quan tới việc nhận thẻ này người nước ngoài c nghĩa vụ xuất trình tại cơ quan ại diện chứng nhận về bảo hiểm y tế i ường trong thời gian cư tr trên lãnh thổ.

 

Thời hạn ể giải quyết ơn ề nghị cấp php cư tr dài hạn với mục ch chung sống oàn tị gia ình là ến 270 ngày kể từ ngày nộp ơn.

 

Thủ tục cấp giấy php cư tr dài hạn với mục ch chung sống oàn tụ gia ình thu khoản lệ ph hành chnh 1000 K. Thủ tục cấp giấy php này cho người ngoại quốc chưa ến 15 tuổi thu khoản lệ ph hành chnh bằng một nửa, nghĩa là 500 K.  

    

 

 

 

EUVIET | CLE SDRUEN | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapovn strnky


Zpt na obsah | Zpt na hlavn nabdku