Sdruen pro podporu integrace do EU - EUVIET


Pejdi na obsah

26.01.2011

PORADNA VIET

Nov strnka 1

Luật mới về cư tr của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hoà Sc

 

Ngày 21 thng 12 nm 2010 Quốc hội CH Sc ã phê chuẩn luật mới về cư tr của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hoà Sc (luật số 326/1999 Sb., về cư tr của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hoà Sc và về một số sửa ổi trong cc iều luật, qui ịnh php l sau ).

 Luật mới ã ược tổng thống CH Sc k ngày 23 thng 12 nm 2010 và ưa vào tập iều luật ngày 30 thng 12 nm 2010 theo số 427/2010. C hiệu lực php l từ ngày 1 thng một nm 2011.

  Qui ịnh php l, ặt ra những iều kiện ể nhập cảnh và cư tr trên lãnh thổ Cộng hoà Sc, là luật về cư tr của người nước ngoài (luật số 326/1999 Sb., về cư tr của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hoà Sc và về một số sửa ổi trong cc iều luật, qui ịnh php l sau ).

 Bổ xung lần cuối cùng, c hiệu lực từ ngày 1.1.2011, p dụng hàng loạt thay ổi.

 

Thay ổi trong thủ tục cấp thị thực dài hạn

ơn ề nghị cấp thị thực dài hạn tiếp tục nộp tại cơ quan ại diện ngoại giao. Qui ịnh, rằng người nước ngoài chỉ c thể nộp ơn tại cơ quan ại diện ngoại giao ở tại nước của mình (tại quốc gia, nơi người là cng dn, hay là nơi cấp giấy tờ thng hành hộ chiếu cho người , hoặc tại quốc gia, nơi mà người nước ngoài c giấy php cư tr dài hạn hay vĩnh tr). Những trường hợp ngoại lệ liên quan tới nghĩa vụ này do nghị ịnh của bộ Nội vụ qui ịnh.

 Cơ quan ại diện ngoại giao c thẩm quyền yêu cầu người nước ngoài, thoả thuận thống nhất trước thời iểm nộp ơn ề nghị cấp thị thực dài hạn.

 Người nộp ơn ề nghị cấp thị thực dài hạn sẽ phải thực hiện phỏng vấn, nếu như cơ quan ại diện ngoại giao yêu cầu. Trong trường hợp người nước ngoài yêu cầu cấp thị thực dài hạn vì mục ch kinh doanh, thì bao giờ cũng phải ến ể phỏng vấn.

 Theo luật mới, bộ Nội vụ c thẩm quyền cấp thị thực dài hạn, và trong trường hợp ơn bị từ chối thì sẽ c thng bo bằng vn bản cho người nước ngoài về l do khng cấp thị thực dài hạn. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận ược thng bo về việc khng ược cấp thị thực dài hạn, người nước ngoài c quyền yêu cầu thẩm tra nh gi lại nguyên nhn khng cấp thị thực.

 LƯU ! Hiệu lực của thị thực dài hạn bị rt ngắn, theo luật mới thị thực dài hạn ược cấp với thời hạn tối a 6 thng. Nếu như mục ch cư tr của người nước ngoài trên lãnh thổ cần thời gian nhiều hơn 6 thng, thì người nước ngoài c nghĩa vụ sớm nhất 90 ngày và muộn nhất 14 ngày trước khi thị thực dài hạn hết hiệu lực phải nộp ơn ề nghị cấp giấy php cư tr dài hạn. ơn này người nước ngoài phải nộp trực tiếp tại cc vn phòng chi nhnh ịa phương của bộ Nội vụ.

 

iều kiện mới khi nộp ơn ề nghị cấp cư tr dài hạn/vĩnh tr

 ể nộp ơn ề nghị cấp php cư tr (cả dài hạn lẫn vĩnh viễn) người nước ngoài c nghĩa vụ ến trực tiếp cc vn phòng chi nhnh ịa phương của bộ Nội vụ.

 Mẫu mới của giấy php cư tr (dài hạn và vĩnh viễn)

 Từ thng 5 nm 2011 cng dn cc nước thứ ba (nghĩa là khng liên quan tới cng dn liên minh chu u và cả cc thành viên gia ình họ) sẽ ược cấp giấy php cư tr c cc chi tiết sinh trắc học. Cc loại giấy php cư tr cũ ã cấp vẫn còn gi trị, và trong thời gian mà n c hiệu lực.

 Nếu người nước ngoài nộp ơn ề nghị cấp php cư tr dài hạn hay vĩnh viễn tại cơ quan ại diện ngoại giao và ơn ược chấp nhận, thì c nghĩa vụ trực tiếp ến cc vn phòng chi nhnh qui ịnh của bộ Nội vụ ể làm thủ tục lấy cc trữ liệu sinh trắc học (hình khun mặt, vn tay), và iều này phải thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ.

 Nếu như ơn này ược người nước ngoài nộp từ nơi cư tr của mình trên lãnh thổ Cộng hoà Sc thì bộ Nội vụ sẽ mời ến ể lấy cc trữ liệu sinh trắc học.

 Sau khi lấy trữ liệu sinh trắc học và làm xong thẻ cư tr bộ Nội vụ sẽ mời người nước ngoài tới ể nhận thẻ .

 Nếu trong thời hạn qui ịnh người nước ngoài khng ến lấy thẻ cư tr dài hạn, thì thủ tục sẽ bị ình hoãn.

 Nếu trong thời hạn qui ịnh người nước ngoài khng ến lấy thẻ vĩnh tr, thì c thể bị phạt tới 10 000 K.

 Khi gia hạn thẻ cư tr hay thực hiện những thay ổi dữ liệu ghi trên , thì sẽ ược cấp thẻ cư tr mới.

 

Yêu cầu mới về chứng từ bảo ảm nơi cư ngụ

Kèm theo ơn ề nghị cấp thị thực dài hạn, giấy php cư tr dài hạn hay vĩnh tr, yêu cầu phải xuất trình chứng từ bảo ảm c nơi cư ngụ. Người nước ngoài c nghĩa vụ chứng minh c nơi ở bằng những loại chứng từ sau:

giấy tờ chứng minh, rằng là người sở hữu cn hộ hay ngi nhà

giấy tờ chứng minh, rằng c quyền sử dụng cn hộ hay ngi nhà

chứng nhận c cng chứng của người, là chủ sở hữu hoặc c quyền sử dụng cn hộ hay ngi nhà , rằng ồng cho người nước ngoài ược ở.

 Cc loại giấy tờ khc khng ược cng nhận là chứng từ về việc bảo ảm c chỗ ở!

 Nơi cư ngụ chỉ c thể ược bảo ảm ở những nơi sử dụng cho mục ch ở, nhà trọ hay nhà nghỉ.

 Luật mới ồng thời cũng tng cường yêu sch với người cho ở. Người cho ở ược hiểu khng chỉ là người, cung cấp chỗ ở ể thu tiền, mà là cả những người, nếu cho từ 5 người ngoại quốc trở lên ở (ngoại trừ trường hợp người ở là thn nhn).

 ể cho nơi ở tương ối, mà người cho ở phải c nghĩa vụ bảo ảm cho người ngoại quốc, luật mới qui ịnh, rằng diện tch sàn cho phòng ở phải tối thiểu 8 m2, nếu như cho một người ở, 12,6 m2, nếu như cho hai người ở, cho mỗi người ở nữa, diện tch sàn tnh thêm 5 m2.

 

Yêu cầu mới về chứng từ c bảo hiểm sức khoẻ i ường

Trong trường hợp, nếu người ngoại quốc nộp ơn tại nước ngoài ề nghị cấp thị thực dài hạn hay cấp php cư tr dài hạn và ược yêu cầu xuất trình chứng từ về bảo hiểm sức khoẻ i ường, thì bảo hiểm này phải bao trùm ược chi ph liên quan tới việc chm sc y tế cấp bch và khng thể trì hoãn, bao gồm cả chi ph liên quan tới việc vận chuyển, và là cả thi thể trong trường hợp tử vong, và ngoài ra bảo hiểm này cũng phải bao gồm cả nghĩa vụ thanh ton bảo hiểm cho trường hợp thương tật, xảy ra vì l do cố tình, phạm lỗi hay cùng c lỗi của người ược bảo hiểm và cả hậu quả do sử dụng ồ uống c cồn hay chất kch thch hoặc chất gy nghiện của người ược bảo hiểm. Mức giới hạn thanh ton bảo hiểm phải tối thiểu 60 000 EUR.

  Nếu người ngoại quốc nộp ơn ở nước ngoài, thì bảo hiểm sức khoẻ i ường ược php k khng chỉ với cc hãng bảo hiểm c quyền tham gia hoạt ộng bảo hiểm trên lãnh thổ Cộng hoà Sc, mà cả với cc hãng bảo hiểm c quyền tham gia hoạt ộng bảo hiểm tại cc quốc gia thành viên liên minh chu u khc, hay tại cc nước, c cam kết ràng buộc bởi Hiệp ịnh về khu vực kinh tế chu u (Ireland, Lichtenstejn, Na Uy), hay cc nước, mà người ngoại quốc là cng dn hoặc c php cư tr. Trong những trường hợp này, thì người ngoại quốc c nghĩa vụ ngoài chứng từ về bảo hiểm sức khoẻ i ường còn phải xuất trình cả bản dịch hợp ồng bảo hiểm c cng chứng và tất cả cc iều kiện bảo hiểm sang tiếng Sc. Theo yêu cầu còn phải xuất trình chứng từ ã nộp bảo hiểm cho toàn bộ thời gian yêu cầu cư tr trên lãnh thổ. Trong trường hợp người nước ngoài ã cư tr trên lãnh thổ và ề nghị gia hạn thời gian cư tr cho thị thực dài hạn hay cấp php cư tr dài hạn trên lãnh thổ hay gia hạn gi trị của giấy php này, thì kèm theo ơn còn yêu cầu xuất trình chứng từ về bảo hiểm sức khoẻ i ường, mà chỉ ược php k với cc hãng bảo hiểm c thẩm quyền hoạt ộng bảo hiểm trên lãnh thổ Cộng hoà Sc và phải là loại chm sc sức khoẻ trọn vẹn.

 Những yêu cầu mới khi chứng minh bảo ảm khả nng tài chnh ể cư tr

Trong trường hợp, người nước ngoài kèm theo ơn ề nghị cấp thị thực dài hạn hay cấp php cư tr dài hạn c nghĩa vụ xuất trình chứng từ về bảo ảm cc iều kiện tài chnh ể cư tr trên lãnh thổ theo mức yêu cầu, phải chứng minh bằng một trong những chứng từ sau:

trch lục từ tài khoản ngn hàng mà người nước ngoài ứng tên, trong cho thấy, rằng người ngoại quốc c thể sử dụng phương tiện tài chnh này trong thời gian cư tr trên lãnh thổ CH Sc.

chứng từ khc về bảo ảm tài chnh (v dụ giấy mời do cảnh st chứng thực),

thẻ tn dụng hợp lệ ược quốc tế cng nhận, mà c nghĩa vụ theo yêu cầu phải bổ xung thêm cả trch lục từ tài khoản ngn hàng mà người ngoại quốc ứng tên, trong cho thấy, rằng người ngoại quốc c thể sử dụng số tiền trong thời gian cư tr trên lãnh thổ CH Sc.

ể chứng minh khả nng tài chnh cho cư tr vĩnh viễn, người ngoại quốc c nghĩa vụ xuất trình chứng từ, trong cho thấy, rằng c thu nhập thường xuyên. ồng thời còn phải, thu nhập hàng thng của người ngoại quốc và cc thành viên trong gia ình cư tr trên lãnh thổ khng thấp hơn tổng sinh hoạt tối thiểu chung của những người cùng nh gi và chi ph ở. Thu nhập của người nước ngoài c thể ược chứng minh chủ yếu bằng chứng nhận của nơi ang làm việc về mức lương thng bình qun ã ng thuế, hoặc bản khai thuế thu nhập c nhn, nếu là thu nhập từ kinh doanh. Nếu như khng thể chứng minh thu nhập bằng hình thức tin cậy khc, thì c thể sử dụng như chứng từ bảo ảm phương tiện tài chnh ể cư tr vĩnh viễn bằng trch lục từ tài khoản trong ngn hàng trong 6 thng cuối cùng, trong cho thấy, rằng người nước ngoài c mức thu nhập theo yêu cầu.

 

Thay ổi trong iều chỉnh cư tr vì mục ch kinh doanh    

Quyền cư tr vì mục ch hoạt ộng thu lợi nhuận trên lãnh thổ Cộng hoà Sc sẽ chỉ cấp cho người nước ngoài với mục ch làm việc hay kinh doanh (nghĩa là khng còn cấp php cư tr cho mục ch tham gia php nhn ).

ơn ề nghị cấp quyền cư tr vì mục ch kinh doanh khng chỉ cấp cho người nước ngoài, c kế hoạch kinh doanh tại Cộng hoà Sc như người hoạt ộng sinh lời c thể, mà theo luật mới còn cho cả người nước ngoài, muốn lưu tr trên lãnh thổ với qui chế tổ chức hay thành viên tổ chức c qui chế cng ty thương mại hay hợp tc xã.

ối tượng nộp ơn ề nghị cấp thị thực dài hạn với mục ch kinh doanh bao giỡ cũng phải c nghĩa vụ tham gia phỏng vấn tại cơ quan ại diện ngoại giao.

 Trong trường hợp, người nước ngoài muốn ổi mục ch cư tr hiện c của mình thành mục ch kinh doanh, thì c thể ề nghị những thay ổi như vậy, nếu như ã cư tr hợp php trên lãnh thổ tối thiểu 2 nm.

 

Kèm theo ơn ề nghị cấp/gia hạn php cư tr dài hạn vì mục ch kinh doanh, người ngoại quốc phải xuất trình:

chứng từ về ng k vào danh lục phù hợp, danh sch hay thống kê (v dụ danh lục kinh doanh hay danh lục thương mại); chứng từ cho thấy, rằng thu nhập hàng thng của người và những người cùng nh gi chung khng thấp hơn tổng mức sinh hoạt tối thiểu và chi ph ở;

nếu là người hoạt ộng sinh lời c thể: chứng nhận của cơ quan c thẩm quyền, rằng khng nợ thuế và bảo hiểm an sinh xã hội và cc ng gp vào chnh sch lao ộng của nhà nước; nếu cư tr trên lãnh thổ bằng qui chế tổ chức hay thành viên tổ chức c qui chế cng ty thương mại hay hợp tc xã: chứng nhận, rằng cng ty/hợp tc xã khng nợ thuế hay bảo hiểm an sinh xã hội và cc ng gp vào chnh sch lao ộng của nhà nước;

theo yêu cầu, phải xuất trình ịnh mức thuế thu nhập phải nộp.

 

ể c thêm thng tin chi tiết, hay trong trường hợp cần hỗ trợ php l, cc bạn c thể liên hệ với tổ chức cng dn EUVIET theo cc số iện thoại 602826625 (tiếng Sc) hay 608441033 (tiếng ức). Cc vấn ề liên quan tới bảo hiểm y tế của người nước ngoài, tới số iện thoại 776097233 (tiếng Việt)

 

Phần II- kỳ sau ng tiếp

EUVIET | CLE SDRUEN | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapovn strnky


Zpt na obsah | Zpt na hlavn nabdku