Sdruen pro podporu integrace do EU - EUVIET


Pejdi na obsah

26.09.2010

PORADNA VIET

Nov strnka 1

 

Vì sao người nước ngoài tại CH Sc cần học tiếng Sc?

 

Khng bắt buộc, nhưng sau họ khng c cơ hội nhận ược quyền vĩnh tr, quốc tịch Sc và sẽ khng lu nữa cũng khng thể nhận ược giấy php kinh doanh nếu khng biết tiếng. Về bản chất của vấn ề thì chỉ là một trong những mục ch của EU, tiến hành triệt ể chương trình hội nhập người nước ngaòi. Tình hình hiện nay tại CH Sc ra sao?

 

348/2008 Sb.

THNG CO

ngày 09 thng 9 nm 2008

về việc giảng dậy và st hạch khả nng tiếng Sc cho mục ch nhận giấy php cư tr vĩnh viễn trên lãnh thổ CH Sc.

Bộ gio dục, thanh thiếu niên và thể thao trong thoả thuận với Bộ Nội vụ qui ịnh theo iều 182a mục 2 luật số 326/1999 Sb., về cư tr của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Sc và sửa ổi một số luật, thể hiện trong luật số 379/2007 Sb.:

1

Yêu cầu phạm vi hiểu biết tiếng Sc

Với mục ch ể nhận ược quyền cư tr vĩnh viễn trên lãnh thổ Cộng hoà Sc yêu cầu khả nng tiếng Sc ạt mức A1 theo Tiêu chuẩn chung về ngn ngữ của chu u, và tuỳ theo trình ộ của người ề nghị cấp giấy php vĩnh tr

a)     ặt cu ơn giản về những người và vị tr quen thuộc của mình,

b)     miêu tả một cch ơn giản bản thn và nơi sinh sống,

c)      kể về những hoạt ộng bình thường hàng ngày,

d)     giao tiếp bằng hình thức ơn giản trong những tình huống phổ biến thường nhật và

e)     dùng những ối thoại xã hội ngắn, ặt cu hỏi ơn giản trong những chủ ề trò chuyện thng thường và trả lời ược những cu hỏi tương ứng.

2

Danh sch cc trường c thẩm quyền tổ chức những kho giảng dậy tiếng Sc

Giảng dậy tiếng Sc cho mục ch nhận quyền cư tr vĩnh viễn trên lãnh thổ CH Sc phải p ứng những iều kiện theo cc qui ịnh php l khc *1) c quyền thực hiện

a)     cc trường tiếng với thẩm quyền st hạch ngn ngữ quốc gia ược ghi trong danh sch cc nhà trường và cơ sở ào tạo*2),

b)     trường ại học trong chương trình ào tạo tri thức trọn ời*3),

c)      cc c nhn khc, c thẩm quyền cung cấp giảng dậy ngn ngữ cn cứ theo cc qui ịnh php l khc*4).

3

Danh sch cc trường c thẩm quyền tổ chức thi st hạch trình ộ tiếng Sc

Kiểm tra khả nng tiếng Sc với mục ch nhận giấy php cư tr vĩnh viễn trên lãnh thổ Cộng hoà Sc c thẩm quyền thực hiện tại những trường tiếng c tiêu chuẩn quốc gia về st hạch ngn ngữ (sau y chỉ viết là trường tiếng) và cc khoa, viện trong cc trường ại học, hay từng ơn vị cng tc trong cc trường ại học ược ghi trong phụ lục số 1 của thng co này.

4

Mẫu cc chứng từ chứng minh ạt tiêu chuẩn tiếng Sc

(1)  Mẫu cc chứng từ chứng minh ạt tiêu chuẩn tiếng Sc (sau y chỉ viết là chứng từ) ược qui ịnh trong phụ lục số 2 của thng co này.

(2)  Chứng từ ược làm trên giấy khổ 210x297 mm trên mỗi mặt c in biểu tượng quốc huy mầu xm và những l bồ ề. Trên trang ầu ghi tên hiệu và ịa chỉ trụ sở php nhn tiến hành hoạt ộng giảng dậy tiếng, hay tên hiệu trường ại học và k hiệu, ịa chỉ khoa, viện ại học hoặc cc cơ sở làm việc của trường ại học, nơi diễn ra st hạch. Số ng k của chứng từ ghi số, mà php nhn thực hiện cc hoạt ộng giảng dậy tiếng, khoa, viện ại học hay cơ sở làm việc của cc trường ại học thống kê khi cấp chứng từ và ảm bảo trong khun khổ tài liệu của mình khng thể nhầm lẫn cc k hiệu của những chứng từ mà php nhn này cấp.

(3)  Trên chứng từ còn ghi tên, họ và chức vụ hiệu trưởng trường tiếng hay chủ nhiệm cc nhn viên trường ại học c trch nhiệm với kỳ thi kiểm tra. Việc cấp chứng từ cng nhận này với chữ k của người nêu trong cu một và dấu cơ quan php nhn thực hiện cc hoạt ộng giảng dậy tiếng hay khoa, viện ại học hoặc cơ sở làm việc trong trường ại học.

5

Hiệu lực

Thng co này c hiệu lực kể từ ngày cng bố.

Bộ trưởng:

Mgr. Lika v.r.

 

 

Tiếng Sc cho người nước ngoài

 

Trên cơ sở cc kinh nghiệm, gần y ã thay ổi những chỉ thị về tổ chức kiểm tra st hạch cho người muốn nhận ược qui chế vĩnh tr, bắt ầu c hiệu lực từ ngày 01/07/2010.

 

 Trang website www.cestina-pro-cizince.cz (www.check-your-czech.com) iều hành hoạt ộng từ thng su 2008 bởi Viện Nghiên cứu sư phạm tại Praha dưới sự uỷ quyền của Bộ Gio dục, thanh thiếu niên và thể thao. Website này quan tm chủ yếu tới ề tài kiểm tra tiếng Sc ể ề nghị vĩnh tr tại CH Sc. Từ ầu nm 2009, thi kiểm tra thành cng là iều kiện ể người nước ngoài c thể nhận ược giấy php cư tr vĩnh viễn tại Cộng hoà Sc.

 Trang này cung cấp những thng tin về việc, làm thế nào ể chuẩn bị kiểm tra (c thể thử trình ộ trong ci gọi là Zkouce naneisto), những nguyên tắc của n như thế nào và c thể thi kiểm tra ở u. Nội dung thng tin cũng c cả danh sch cc trường (phn bổ theo tỉnh), nơi chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Trong cũng khng thiếu những ường dẫn tới thng tin cần thiết, liên quan tới thủ tục cấp php vĩnh tr, phiếu tham gia kiểm tra miễn ph, v.v...

 Tất cả cc thng tin này bằng tiếng Sc và tiếng Anh, một số thng tin chọn lựa cũng c cả bằng tiếng Php, Nga, Ukraina, Việt Nam, Trung Quốc, Mng Cổ và A-Rập. Viện Nghiên cứu sư phạm cũng vận hành ường dy iện thoại miễn ph (bằng tiếng Sc, Anh và Nga) và truyền ơn thng tin bằng nhiều thứ tiếng.

 Trang website Tiếng Sc cho người nước ngoài cũng ược sử dụng ể học và kiểm tra, ngoài ra trong còn tìm thấy cả phương php ể học tiếng Sc. Phương php này ược Viện Nghiên cứu sư phạm phn phối miễn ph (bằng ĩa CD) cho tất cả cc trường c thẩm quyền kiểm tra tiếng Sc cho người nước ngoài và ồng thời bảo ảm cả bổ tc cho giảng viên.

 

Những thay ổi trong kiểm tra tiếng Sc ể lấy quyền vĩnh tr tại CH Sc

02/08/2010

 

Từ ngày 01 thng bẩy 2010 ã c hiệu lực chỉ thị sửa ổi cho cng tc tổ chức kiểm tra tiếng Sc ể lấy vĩnh tr tại CH Sc. Hình thức kiểm tra ã ược cải tiến ng kể.

Người nước ngoài tiếp tục c quyền lợi ược kiểm tra miễn ph một lần, và bằng cch xuất trình phiếu do Bộ Nội vụ cấp. Người nước ngoài c thể ng k dự thi kiểm tra tại những trường trong Danh sch cc trường. Thời gian kiểm tra theo qui ịnh chung của Bộ Gio dục.

 C thể thi kiểm tra trên khắp lãnh thổ CH Sc vào cc ngày thứ tư và hai ngày thứ bẩy trong thng. C thể tìm hiểu thời iểm tổ chức thi trực tiếp tại cc trường cụ thể.

 Nếu người nước ngoài ạt kết quả kiểm tra, sẽ nhận ược Chứng nhận khả nng tiếng Sc. Nếu thi kiểm tra khng thành cng, th sinh sẽ nhận ược Chứng thực MỚI về khng ạt kết quả và phải c nghĩa vụ xuất trình trong cc kỳ thi kiểm tra sau.

 Một số cc tổ chức cng dn, v dụ như tổ chức cng dn Euviet, trong trường hợp cần thiết sẽ gip ỡ cc bạn chuẩn bị cho những kỳ thi. C thể tìm thấy thng tin chi tiết trên www.euviet.eu.

 

 

EUVIET | CLE SDRUEN | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapovn strnky


Zpt na obsah | Zpt na hlavn nabdku