Sdružení pro podporu integrace do EU - EUVIET


Přejdi na obsah

INFORMACEInformace o daňovém zvýhodnění darů pro občanské sdružení EUVIET:

Dárci v České republice si mohou případné dary občanskému sdružení EUVIET odečíst z daní z příjmu. Věc řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění, takto:

1) Fyzickým osobám umožňuje odečet od základu daně ustanovení § 15 odst. 1) výše jmenovaného zákona. Fyzické osoby si však mohou odečíst od základu daně hodnotu darů. poskytnutých na podporu cílů Občanského sdružení EUVIET, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne ve zdaňovacím období 2 procenta nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu si mohou fyzické osoby odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Je-li tedy celková hodnota darů vyšší, více odečíst nelze. Od základu daně lze hodnotu darů odečíst jen v tom období, ve kterém byly poskytnuty. Odpočet si může samozřejmě uplatnit u svého zaměstnavatele i fyzická osoba, která má příjmy pouze ze závislé činnosti, a to při ročním zúčtování daňových záloh na příslušný rok. Nárok na odpočet prokáže zaměstnavateli níže uvedeným předepsaným způsobem (§ 381 zákona o daních z příjmu).

Fyzická osoba musí předání daru prokazatelně doložit, a to bud' darovací smlouvou podle 628-630 občanského zákoníku, nebo písemným dokladem vystaveným příjemcem daru. Oba dokumenty by měly obsahovat označení dárce a obdarovaného, hodnotu daru, potvrzení o převzetí daru, datum darování a účel, na jaký byl dar poskytnut.

2) Právnickým osobám umožňuje tentýž odečet ustanovení § 20 odst. 8)zákona. Právnické osoby si mohou odečíst od základu daně, sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmu (např. o ztrátu z minulých let, o 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného do odpisových skupin 1, 2, 3), dary na podporu cílů Občanského sdružení EUVIET, pokud hodnota (jednoho) daru činí 2000 Kč. V úhrnu si mohou právnické osoby odečíst nejvýše 2 % ze základu daně sníženého podle § 34 . Odpočet si nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. I právnické osoby prokazují předávání daru bud' darovací smlouvou, nebo potvrzením příjemce daru o jeho výši a účelu a kopie těchto dokladů jsou pak přílohou daňového přiznání.

Doklady potřebné k úspěšnému uplatnění odečtu od základu daně z příjmu, tedy Smlouvu o poskytnutí daru nebo Potvrzení o převzetí daru všem hodným dárcům samozřejmě na vyžádání obratem zašleme. Žádosti o informace o Občanském sdružení EUVIET, případně žádost o vzory dokladů pro potřeby odečtu z daně z příjmů, laskavě zasílejte na adresu:

EUVIET, Libušská 319/126, 14200 PRAHA 4, Email: info@euviet.eu

Nová stránka 1

 

 

Thông tin về giảm thuế từ các khoản tài trợ cho tổ chức công dân EUVIET:

 

Các nhà tài trợ tại CH Séc trong trường hợp tặng quà cho tổ chức công dân EUVIET có thể khấu trừ vào thuế thu nhập. Vấn đề này được nói đến trong luật số 586/1992 Sb., về thuế thu nhập, đang có hiệu lực, như sau:

1)      Cho phép cá nhân khấu trừ vào cơ sở để tính thuế thu nhập căn cứ vào điều §15 mục 1) của luật nêu trên. Tuy nhiên cá nhân có thể tính khấu trừ vào cơ sở tính thuế thu nhập giá trị món quà trao tặng để hỗ trợ cho các mục đích của Tổ chức công dân EUVIET, nếu như tổng gá trị quà tặng trong thời kỳ tính thuế vượt quá 2 phần trăm hay tối thiểu 1000 Kč. Các cá nhân có thể khấu trừ tối đa đến 10% cơ sở đến tính thuế. Nghĩa là nếu như tổng giá trị quà tặng cao hơn cũng không được tính để khấu trừ nữa.. Từ cơ sở để tính thuế chỉ có thể tính khấu trừ trị giá quà tặng được trao trong thời kỳ đó. Tất nhiên cũng có thể yêu cầu khấu trừ với chủ thuê lao động và cả những cá nhân, có thu nhập phụ thuộc vào các hoạt động mà việc thống kê tính mức thuế tạm ứng hàng năm vào năm tiếp theo. Chứng minh với chủ thuê lao động quyền lợi được khấu trừ bằng các hình thức nêu sau đây (§ 381 luật về thuế thu nhập). 

Cá nhân phải chứng minh việc trao quà tặng bằng cách, hoặc hợp đồng cho quà theo luật dân sự 628-630, hay chứng từ văn bản do người nhận cấp. Cả hai loại văn bản này cần phải bao gồm các dữ liệu về người cho và người nhận, giá trị quà, chứng nhận đã nhận quà, ngày trao quà và mục đích món quà tặng.

 

2)      Các pháp nhân cũng được phép khấu trừ như vậy theo qui định của điều §20 mục 8) của luật. Pháp nhân có thể khấu trừ từ cơ sở tính thuế thu nhập, giảm theo điều §34 luật về thuế tiêu thụ (ví dụ về thất thoát từ năm trước, đến 10% từ giá trị vật chất tài sản được xếp vào nhóm khấu trừ 1,2,3), quà tặng hỗ trợ cho mục đích của Tổ chức công dân EUVIET, nếu trị giá (một) món quà tài trợ là 2000 Kč. Các pháp nhân có thể khấu trừ tổng cộng tối đa 2% từ cơ sở để tính thuế theo điều §34. Khấu trừ không được áp dụng cho các đối tượng nộp thuế, nếu như không được thành lập hay dựng lên vì mục đích kinh doanh. Cả các pháp nhân cũng phải chứng minh việc tặng quà bằng hoặc là hợp đồng tặng quà, hay chứng nhận của người nhận quà về trị giá và mục đích của nó và bản sao các chứng từ này sau đó được đưa vào hồ sơ khai thuế.

Tất nhiên theo yêu cầu của các nhà hảo tâm, ngay lập tức chũng tôi sẽ gửi những Tài liệu cần thiết để áp dụng thành công việc khấu trừ từ cơ sở để tính thuế thu nhập, nghĩa là Hợp đồng về tặng quà hay Chứng nhận về nhận quà. Đề nghị cung cấp thông tin về Tổ chức công dân EUVIET, hoặc đề nghị về biểu mẫu các chứng từ cần thiết để khấu trừ thuế thu nhập, mong các bạn gửi về địa chỉ của chúng tôi:

EUVIET, Libušská 319/126, 142 00 PRAHA 4, E-mail: info@euviet.eu

 Zuwendungsbestätigung:


Der Spender kann seine Zuwendungen nur dann von der Steuer absetzen, wenn er seinem Finanzamt eine ordnungsgemäße Zuwendungsbestätigung nach amtlichen Muster vorlegt. Muster für eine Geldspende und eine Sachspende finden Sie unter " Downloads". Die Zuwendungsbestätigung ist eine unverzichtbare sachliche Voraussetzung für den Spendenabzug.

Bei den Zuwendungsbestätigungen ist darauf zu achten, dass das in der Bestätigung angegebene Datum des Freistellungsbescheides oder Steuerbescheides nicht länger als fünf Jahre oder das Datum der vorläufigen Bescheinigung nicht länger als drei Jahre seit dem Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestätigung zurückliegt. Das Finanzamt des Spenders erkennt Bestätigungen mit länger zurückliegenden Daten nicht als ausreichenden Nachweis für den Spendenabzug an.

Die Zuwendungsbestätigung muss grundsätzlich von mindestens einer durch Satzung oder Auftrag zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigten Person unterschrieben werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das zuständige Finanzamt genehmigen, dass Bestätigungen maschinell ohne eigenhändige Unterschrift erstellt werden.

Bei Sachspenden muss die Zuwendungsbestätigung den Wert und die genaue Bezeichnung jeder einzelnen Sache enthalten.

EUVIET, Libušská 319/126, CZ-14200 PRAHA 4, Email: info@euviet.eu


EUVIET | CÍLE SDRUŽENÍ | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRÁCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku