Sdruen pro podporu integrace do EU - EUVIET


Pejdi na obsah

POMOC V BRD

AKTUALITY

New Page 2

Vấn ề người nước ngoài sống ở ức và gia hạn cư tr tại Sc


Do hoàn cảnh của từng c nhn, nhiều người c giấy tờ cư tr tại Sc, nhưng lại làm n và kinh doanh thường ở bên ức. i khi họ gặp nhiều phiền toi khi gia hạn tại Sc. ặc biệt trong thời gian hiện nay, khi gia hạn cử tr, cảnh st Sc còn bắt người nước ngoài ln tay và chụp ảnh. Giới thiệu ến bạn ọc một số kinh nghiệm qu trong vấn ề này của vn phòng cng dn EUVIET tại Praha.

 

New Page 3

Cảm ơn cc bạn ã theo dõi và quan tm ến vấn ề này.

Chng ti xin nêu một số vấn ề tiếp theo ể cc bạn tham khảo:

- Trường hợp thứ nhất: C bạn ã gặp chng ti nhờ tư vấn vấn ề là trước y ã từng nhập trại nm 1992. Trong thời gian c giấy tờ ở trại, bạn ấy ã bun bn thuốc l và bị bắt gặp nhiều lần. Trong lc bạn ấy lại mang bốn tên gần giống nhau, và nm 1994 bạn ấy c lệnh trục xuất. Nhưng trong thời gian bạn ấy ã sang Sc và làm n ổn ịnh từ ến nay khng sai phạm gì . Từ khi bạn ấy ến vn phòng EU Viet của chng ti vào ngày 07/7/2011, và ến ngày 05/8/2011 vấn ề của bạn ấy ã xa xong hoàn toàn. Bạn ấy c thể sang lại nước ức mà khng lo ngại iều gì.

- Trường hợp thứ hai: Bạn này ến gặp chng ti vì vấn ề: Hai vợ chồng cùng sống ở ức và cùng nhập trại nm 1991, ến 1994 ã về Việt Nam và từ Việt Nam sang Sc nm 1995 ến nay. Chu lớn ã sang Sc và sau ã sang ức sinh sống và lập gia ình. Còn lại hai vợ chồng và chu b ở lại Sc và hàng nm gia ình vẫn oàn tụ gặp mặt lc ở Sc, lc ở ức. Và thng 3 nm 2011 vừa rồi cả nhà cũng lại tranh thủ kỳ nghỉ của con sang ức thm gia ình ứa lớn. Khng may khi ở ức bị kiểm tra chặt chẽ và cả gia ình bị cng an ưa i ln tay, chụp ảnh. Tại y cng an ức cho biết: anh chị bị trục xuất khỏi EU vì nm 1994 anh chị ã c giấy trục xuất khỏi ức, mặc dù anh chị ã ra khỏi ức nhưng trong danh sch vẫn chưa xa.

Tới y khi bạn ã c visa ược cư tr ở Sc, dù là dài hạn hay vĩnh viễn cũng ều c ln vn tay và thẻ visa khng phải chỉ dành riêng cho Sc hay ức mà ược dùng chung cho khối schengen. Vậy nhiều bạn còn khng hiểu phải làm sao vì thực tế cc bạn ang sợ là tự khai ra tội thì sẽ bị như thế này hay thế khc. Nhưng iều sẽ xảy ra ều phải ni cu như cc bạn thường ni lạy ng ti ở bụi này. Nhưng iều tốt hơn cho bạn vì bạn còn thời gian ể xa tội, còn ể ến lc gia hạn mới xa thì hầu như khng ủ thời gian, và khi bạn ã ệ ơn xa tội ở pha ức thì pha ức làm việc khng liên quan gì ến cng an ngoại kiều của Sc. Sau khi bạn ã làm xong thủ tục ở ức thì ở Sc c bật my ể ln tay thì tội trước y ã khng còn nữa.

Chc cc bạn mọi sự như và khng ngần ngại gọi iện thoại hoặc ến vn phòng tư vấn hàng ngày, chng ti lun sẵn sàng gip ỡ cc bạn.

New Page 4

ịa chỉ tham khảo và liên hệ:

Vn phòng EUVIET - Khu nhà 6 tầng, TTTM Sapa

Tel: +420 776 826 313, +420 608 441 033

Email: info@euviet.eu

www.euviet.eu

 

EUVIET | CLE SDRUEN | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapovn strnky


Zpt na obsah | Zpt na hlavn nabdku