Sdruen pro podporu integrace do EU - EUVIET


Pejdi na obsah

POMOC V OBLASTI DAN

AKTUALITY

New Page 1

L chắn thuế vụ = chấm dứt lo lắng kiểm tra của sở thuế

         Cung cấp dịch vụ L chắn thuế vụ = cung cấp dịch vụ ại diện khi àm phn với sở thuế.

         C sức cạnh tranh mạnh nhất và rẻ nhất tại cộng hòa Sc.

         Cng ty L chắn thuế vụ c nhiều chuyên gia thuế lành nghề và cc chuyên gia khc với hơn 17 nm kinh nghiệm trong ngành.

         Khch hàng của cng ty L chắn thuế vụ yên tm và tự tin trước sở thuế.

         Vì tập thể bao giờ cũng c chất lượng và hiệu quả hơn c nhn.

 

ối tượng Mục tiêu của bạn

Kinh doanh c thể t khi sử dụng cc dịch vụ của cc cng ty kế tan.

Cc cng ty nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng dịch vụ của cc chuyên gia thuế, vừa ắt tiền nhưng cũng khng ạt chất lượng tương xứng.

ại diện rẻ nhất tại Sc

         Khi hợp tc với cng ty L chắn thuế vụ khch hàng tiết kiệm chi ph.

o    Chi ph hàng nm cho một chuyên gia thuế thường là 48.000,- nghĩa là trung bình 4.000,-/thng.

o    Chi ph hàng nm cho cng ty L chắn thuế vụ là 12.000,- nghĩa là 1.000,-/thng cho 1 hình thức kiểm tra thuế.

o    Tiết kiệm 36.000,-/nm.

         ội ngũ ba mươi chuyên gia.

o    ội ngũ của chng ti gồm cc chuyên gia thuế, chuyên gia kế tan, phòng kiểm tan và nhiều chuyen gia khc, vì thế chng ti c ủ khả nng thảo luận và tìm ra cch giải quyết hiệu quả nhất.

o    ơn giản rằng chng ti lun lun c những quyết ịnh chnh xc hơn tự tin hơn so với cc ối thủ cạnh tranh khc.

Cc trch nhiệm thuế trọn gi

         Cng ty  Daov tt SE cung cấp dịch vụ thuế trọn gi như sau.

          

o    Kiểm tra thuế vụ

  Kiểm tra thuế VAT

  Kiểm tra thuế thu nhập

o    ề phòng kiểm tra thuế

  Theo dõi và gim st thuế

  Kiểm tan thuế

  Rà sot và kiểm tra thử thuế ngang với cc cơ quan thuế

  Thẩm ịnh trong lĩnh vực kinh tế

  Tư vấn tổ chức và kinh tế

Tại sao lại trả tiền cho chng ti

         Trước y nhà nước c nhiều tiền, nhưng by giờ thì ngược lại. Và là l do ể cc cơ quan nhà  nước kiểm tra. Hiện nay nhà nước nợ rất nhiều và như vậy y bắt ầu c nhiều cuộc kiểm tra rất kh chịu từ pha  nhà nước, cc bạn khng tin ư, cc bạn hãy xem trên mạng, trên bo

         Phòng thuế c quyền kiểm tra tất cả cc thng tin mà họ muốn. Khng ai muốn ể cho phòng thuế nghi ngờ, vì vậy họ lun thng bo cho phòng tài chnh những thng tin cần thiết.

         Phòng thuế nhận biết ngay ha ơn giả, nếu cc bạn tự mình bảo vệ thì kh lòng thắng cuộc. Nếu c chng ti gip ỡ thì trong trường hợp xấu nhất cc bạn chỉ trả thêm thuế và khng cần phải giải quyết với cảnh st hình sự.

         Khi ến tòa thì bạn cần luật sư thì tại sao khi bị phòng thuế kiểm tra thì bạn lại i một mình? iều thật là phi l!

         Và bạn c biết là nhn viên sở thuế c quyền tịch biên phòng ngừa tất cả tài sản của bạn, ể c ẩm bảo cho việc trả tiền thuế c thể còn thiếu trước khi bắt ầu kiểm tra khng?

         Tại sao chng ti c thể ưa ra gi cả thấp như vậy? Vì chng ti ã lớn mạnh và chng ti c thể giảm chi ph.

         Khỏan tiền do phòng thuế phạt khng ược tnh là tiền chi ph, n chỉ là khỏan tiền ắt hơn nhiều so với dịch vụ l chn thuế vụ.

         Khi bạn c chuyên gia bên cạnh khi kiểm tra thuế, chuyên gia hiểu rõ việc phải làm và hiểu luật, biết khe hở và biết c thể làm ến u. Thuận lợi lớn của chng ti là c nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế vụ và cc nhn viên của chng ti ã ược ào tạo và ược sự chỉ ạo của cc chuyên viên, chuyên gia thuế vụ.

         Phòng thuế c dui ịnh chnh xc là phải làm gì và c thể làm ến u và chng ti biết ược là chng ti c thể tận dụng vào cng việc!

 

Liên lạc ặt giờ: 

 

 

Tiếng Việt: +420 777 580 761  (Cao Hoang Yen)

 

 

E-mail:   cao.hoang.yen@eupravo.eu

 

 

Tiếng Sc: +420 728 257 950

 

 

          Mọi thng tin liên lạc theo email: p.humpolik@eupravo.eu

 

        

EUVIET | CLE SDRUEN | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapovn strnky


Zpt na obsah | Zpt na hlavn nabdku