Sdružení pro podporu integrace do EU - EUVIET


Přejdi na obsah

PRÁVO

AKCE

Právní minimum

Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Proto považujeme připravované kurzy právního minima za velmi důležité. Obsahem kurzů bude seznámení se s podstatou práva, přiblížení základních právních norem a jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.


Základní seznámení s problematikou práva:

Úvod, obory práva a základní pojmy.
Základní informace z oblasti obchodního práva.
Základní informace z oblasti pracovního práva.
Základní informace z oblasti občanského práva.
Základní informace z oblasti trestního práva.
Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy.
Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.


Témata kurzů:

Problematika jednání v obchodních a pracovněprávních vztazích - jednání podnikatele, jednání manažera za společnost, prokura, zastoupení na základě plné moci, jak správně udělit plnou moc, příklady omezení jednatelského oprávnění, podmínky, za jakých mohou zaměstnanci za společnost jednat.

Obchodní rejstřík – co se zapisuje do obchodního rejstříku, podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, zakládání dokumentů do sbírky listin, jak rejstříkový soud rozhoduje, sankce za nesplnění povinnosti.

Uzavírání smluv – jak správně uzavírat obchodní smlouvy, na co si dát pozor při uzavírání obchodních smluv, struktura a náležitosti smlouvy, důsledky chybně uzavřených smluv, neplatnost smlouvy, smlouvy pojmenované a nepojmenované, kdy se použije obchodní a kdy občanský zákoník, změny smluv, zajištění smluv, ukončení smluvních vztahů.

Následky neplnění smlouvy – možnost odstoupení od smlouvy, důsledky prodlení věřitele a dlužníka, vznik odpovědnosti za škodu a náhrada škody, aplikace smluvně sjednaných sankcí, promlčení, uplatnění práv v soudním řízení.

Změny obchodních společností a rozšiřování živností, změna sídla, problematika provozovny.

Problematika pracovně-právních vztahů podnikatele a jeho zaměstnanců, uzavírání pracovněprávních smluv, ukončení pracovního poměru, sjednávání konkurenčních doložek, možnost převedení zaměstnance na jinou práci.
Pháp lí tối thiểu

 

Không thể tưởng tượng nổi xã hội loài người thiếu các tiêu chuẩn, chi phối mối quan hệ tương tác quyết định tầng lớp con người tồn tại. Trong số các yêu cầu cơ bản hạn chế tối đa khả năng xảy ra bao gồm nhận thức về pháp lí, dựa trên hiểu biết nền tảng pháp luật và các tiêu chuẩn cơ bản, liên quan đến các hoạt động của con người với những hệ quả sâu rộng và hậu quả.

 

 Vì thế cho nên chúng tôi coi việc chuẩn bị các khoá kiến thức tối thiểu về pháp lí là hết sức quan trọng. Nội dung khoá học sẽ giới thiệu về bản chất pháp luật, tiếp cận với các qui định pháp lí cơ bản và việc ứng dụng nó vào hoạt động kinh doanh và kinh tế khác.

 

Giới thiệu cơ bản liên quan tới các vấn đề pháp luật.

 

Mở đầu, các lĩnh vực pháp luật và các khái niệm cơ bản.

Thông tin cơ bản về lĩnh vực pháp luật thương mại.

Thông tin cơ bản về lĩnh vực luật lao động.

Thông tin cơ bản về lĩnh vực luật dân sự.

Thông tin cơ bản về lĩnh vực luật hình sự.

Nghĩa vụ pháp lí công dân và hợp đồng.

Luật bản quyền vào bảo vệ sở hữu trí tuệ.

 

Chủ đề các khoá học:

 

Toàn bộ các vấn đề đàm phán trong mối quan hệ pháp lí về thương mại và lao động- hành động của doanh nhân, đàm phán của người đại diện cho công ty, công tố uỷ viên, đại diện trên cơ sở uỷ quyền, cách thức uỷ quyền đúng như thế nào, những ví dụ về hạn chế quyền đàm phán, với những điều kiện nào nhân viên có thể đại diện cho công ty để đàm phán.

 

Danh lục thương mại- những gì phải ghi vào danh lục thương mại, nộp đơn đề nghị ghi vào danh lục thương mại, đưa văn bản vào tập hồ sơ, toà án quyết định như thế nào về danh lục, các hình phạt vì không thực hiện nghĩa vụ.

 

Ký hợp đồng- làm thế nào để ký kết hợp đồng thương mại chuẩn xác, phải chú ý đến điều gì khi ký hợp đồng thương mại, cấu trúc và các điều khoản hợp đồng, hậu quả khi ký hợp đồng sai lầm, hợp đồng vô giá trị, hợp đồng có tên và vô danh, khi nào sử dụng luật thương mại và khi nào dùng luật dân sự, sửa đổi hợp đồng, bảo đảm hợp đồng, kết thúc quan hệ hợp đồng.

 

Hậu quả của việc vi phạm hợp đồng- khả năng rút lui khỏi hợp đồng, hậu quả khi chậm trả nợ, trách nhiệm phát sinh vì thiệt hại và bồi thường thiệt hại, ứng dụng các biện pháp trừng phạt theo thoả thuận trong hợp đồng, thời hạn bãi miễn trách nhiệm, thực hiện quyền lợi pháp lí trong thủ tục tố tụng tư pháp.

 

Thay đổi trong công ty thương mại và mở rộng phạm vi kinh doanh, thay đổi trụ sở, các vấn đề liên quan tới cơ sở kinh doanh.

 

Các vấn đề liên quan tới mối quan hệ pháp lí về lao động giữa doanh nhân và người làm công, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt quan hệ pháp lí về lao động, đàm phán bổ xung về cạnh tranh, khả năng thuyên chuyển nhân viên sang công việc khác.

Gesetzliche Minimum

Die menschliche Gesellschaft, ist ohne die Standards, die die Wechselwirkung zwischen den kritischen Ebenen der menschlichen Existenz undenkbar. Die Grundvoraussetzungen, um mögliche Konflikte zu minimieren oder gar auszuschließen, sind intensive Schulungen in den Breichen des normalen, ausgehend von der Kenntnis des Rechts und die grundlegenden Rechtsnormen in Bezug auf menschliche Aktivitäten, mit ihren weitreichenden Vorschriften und Konsequenzen. Wir unterrichten unsere Teilnehmer in den Rechten und Pflichten eines Arbeitnehmers oder Arbeitgebers bezüglich auf das Thema

- Arbeitsvertag
- Kranken und Sozialversicherung
- Altersvorsogen
- Arbeits und sozial Rechte und Pflichten

Daher betrachten wir die gesetzliche Minimum für sehr wichtig. Der Kurs wird sich mit dem Wesen des Rechts beschäftigen , grundlegenden Gesetze und ihre Anwendung auf Unternehmen und eigene Aktivitäten anzuwenden .


Grundlegende Einführung in die Fragen des Rechts:

Einführung in die Bereiche Recht und grundlegende Konzepte.
Grundlegende Informationen aus dem Bereich des Wirtschaftsrechts.
Grundlegende Informationen über das Arbeitsrecht.
Eckdaten aus dem Zivilrecht.
Grundlegende Informationen über das Strafrecht.
Zivilrechtlichen Verpflichtungen und Verträge.
Urheberrecht und geistiges Eigentum.

EUVIET | CÍLE SDRUŽENÍ | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRÁCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku