Sdružení pro podporu integrace do EU - EUVIET


Přejdi na obsah

VÍKENDOVÉ KURZY

AKCE

Dne 25.09.2010 byl zahájen kurz
němčiny pro děti cizinců
Přihlášky do kurzů ke stažení zde

Nová stránka 1

Ngày 25/09/2010 đã khai mạc khoá học

tiếng Đức cho trẻ em nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký vào học để tải về

 

Kurzy německého jazyka

Pro vietnamské děti žijící v České republice připravujeme kurzy německého jazyka, jako prostředek podpory vzdělání a rozšiřování jazykové gramotnosti, získané v rámci dostupného státního vzdělávacího systému v ČR, který jim v budoucnu může pomoci k případnému přechodu k vzdělávacímu sytému v rámci EU a to, ať už studiem na středních, nebo vysokých školách. Trvale, a to již dvacet jedna let, narůstá počet cizinců žijících v EU dlouhodobě či nastálo, a proto roste i jazyková a kulturní různorodost. V takovém případě je nezbytné věnovat velkou pozornosti jazykové gramotnosti a vzdělávání. Vzdělávání, a to celoživotní, je stěžejním způsobem, jak dostát nárokům dnešního globalizovaného světa, především s důrazem na obchod a aktivity s ním spojené.
Zde potřebuje naše združení podporu ze strany pedagogů a zařízení, která by nám byla schopna dát zdarma k dispozici materiál potřebný pro výuku, zvláště pak pro začátečníky.
Vzdělávání dětí zaměřené na obchod a s ním spojené aktivity je v dnešním globalizovaném světě důležitým momentem jejich přípravy na budoucí život. Plánovány jsou také výměnné kurzy vietnamských dětí v německých rodinách.

Khoá học tiếng Đức

 

Chúng tôi chuẩn bị cho trẻ em Việt Nam sống tại Cộng hoà Séc khoá học tiếng Đức, như phương tiện hỗ trợ học vấn và mở rộng khả năng ngôn ngữ, tiếp nhận được trong khuôn khổ có thể đạt tới của hệ thống đào tạo tại CH Séc, mà trong tương lai có thể hỗ trợ họ trong trường hợp chuyển đổi sang hệ thống đào tạo trong khuôn khổ EU, và đó là cả từ đào tạo trung cấp, hay các trường đại học. Đã hai mươi mốt năm, số lượng người nước ngoài sống lâu dài hay định cư tại EU tăng liên tục, và vì thế cho nên cũng tăng cả ngôn ngữ và văn hoá nhiều dân tộc. Trong tình hình như vậy, hết sức cần thiết phải quan tâm sâu sắc tới vốn liếng ngoại ngữ và học vấn. Tri thức là sự nghiệp suốt đời, là phương pháp cơ bản để có thể đáp ứng được những đòi hỏi yêu cầu của thế giới toàn cầu hoá hiện nay, trước hết là trọng tâm đến thương mại và các hoạt động liên quan tới nó.    

 Ở đây tổ chức chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía các nhà sư phạm và các cơ quan, có khả năng cung cấp miễn phí những tài liệu cần thiết cho khoá học, nhất là cho những người mới bắt đầu.

 Đào tạo trẻ em hướng tới thương mại và các hoạt động liên quan với nó trong thế giới toàn cầu hoá hiện nay là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của chúng. Chương trình của khoá học cũng có cả việc trao đổi trẻ em trong các gia đình Đức.

Kurse in deutscher Sprache für Kinder

Vietnamesische Kinder, die in der Tschechischen Republik wohnen, erhalten in Wochenkursen Unterricht in deutscher Sprache, als Mittel zur Förderung bestehenden Wissens und den Ausbau der Sprachkenntnissen zur Vorbereitung geeignete Bildungseinrichtungen in der Tschechischen Republik zu besuchen z.B. Deutsche Schule in Prag oder das Goetheinstitut in Prag .
Die Kurse ermöglichen den Kindern das erlernen der deutschen Sprache in Wort und Schrift und so den Übergang in andere Bildungseinrichtungen zum Studium und anderen Bildungssystemen innerhalb der EU. Sie dauerhaft an sprachlichen und kuturellen Ereignissen zu informieren. In diesem Fall ist es notwendig Sie auf Sprache und Alphabetisierung intensiv zu schulen.
Hierbei benötigen wir als Verein Unterstützung von Lehrern und anderen Einrichtungen mit Unterrichtmaterial was uns kostenlos zur Vefügung gestellt wird besonders in Bezug auf Anfänger Kinder. Hier ist es sehr wichtig Lehrmaterial zu bekommen was es den Kindern ermöglicht spielend die deutsche Sprache zu erlernen. Bildung und das Leben ist ein wichtiger Weg, um den Anforderungen der heutigen globalisierten Welt zu begegnen, insbesondere mit Schwerpunkt auf den Handel und die damit verbundenen Aktivitäten. Geplant sind auch Schüleraustausche zwischen vietnamesischen Kindern in der CR und Familien in Deutschland.


EUVIET | CÍLE SDRUŽENÍ | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRÁCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku